:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: โครงการจัดกิจกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดินทางไกล ลูกเสือน้อย

8 ก.พ. 2562

รายละเอียด:

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ได้ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดินทางไกล ลูกเสือน้อย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามความถนัด ฝึกฝนในด้านระเบียบ วินัย ความอดทน กล้าหาญ และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ให้พี่ช่วยดูแลน้อง สนุกสนานสามัคคี โดยกิจกรรมอาจจะแบ่งออกเป็นฐานผจญภัยหรือฐาน เช่นฐานบ้านลึกลับที่ฝึกความกล้าให้กับเด็ก, ฐานโดมลูกเสือ ที่เด็กทุกคนต้องลอดผ่าน, ฐานโดมทุกคน เพื่อแต้มสีที่หน้าให้เป็นลูกเสือน้อย, ฐานสะพานไม้เดี่ยว ฝึกการทรงตัว, ฐานสนามแม่เหล็กฝึกการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบ, ฝึกการเอาตัวรอดในพื้นที่สูง ที่ช่วยพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมดีขึ้น ต่อไป(ต่อ)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร