:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางทัศน์วรรณ พลอุทัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 093-3217400